Sam Ljungkvist
Sångare (tenor). Verksam i USA.
Skivinspelningar
Columbia
Det var dans bort i vägen / Orch. / E 3058 / *
Serenad / Orch. / E 3058 / *

Emerson
Förgäfves uppå stigen (In vain upon the pathway) / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18002 /
Jag sjunger och dansar / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18001 /
Vårvindar friska (Ur: "Värmlänningarna") / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18001 /
Å jänta å ja (The maiden and I) / Orch. (Insp. N.Y. 11.1919) / 18002 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga