Roland Lundin
-
Skivinspelningar
Karusell
Bim bam baby / Arne Hardes ork. (Insp. 11.1956) / K 191 /
Tomtarnas vaktparad (Heinzelmännchens Wachtparade) / Arne Hardes ork. (Insp. 11.1956) / K 191 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga