Rita Reys (21.12.1924 - )

Holländsk (jazz)sångerska. Uppträdde på Nalen och turnerade i folkparkerna med Emil Iwring 1953. Gjorde också några skivinspelningar i Sverige. Sedan 1960 har hon titeln "Europs first Lady of Jazz" som tilldelas henne vid International Jazz Festival i Juan Les Pins (Frankrike). Gift med trumslagaren Wes Ilcken, även han holländare.

Länk: Officiell hemsida

Skivinspelningar
Artist
'Deed I do / Lars Gullins kvart. (Insp. 02.03.1953) / B 3095 /
Exactly like you / Ove Linds sextett (Insp. 24.09.1954) / B 3131 / 
Lullaby in rhythm / Lasse Gullins kvart. (Insp. 02.03.1953) / B 3097 /
Over the rainbow / Lars Gullins kvart. (Insp. 02.03.1953) / B 3095 /
She's funny that way / Lasse Gullins kvart. (Insp. 02.03.1953) / B 3097 /
There's a small hotel / Ove Linds sextett (Insp. 24.09.1954) / B 3131 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga