Per Olof "Pekka" Langer (12.10.1919 - 06.05.1996)
Radio- TV underhållare, författare m.m. Född i Annedal, Göteborg. Började som journalist och kom till Radion i början av 1950-talet. Ledde sedan en lång rad (över 3700 sägs det) underhållnings-program och frågesporter som Natttuppen (ja, det skall vara tre t), Packa Pekkas kappsäck, När då då?, Bit för bit m.fl. Han var också med från starten av sveriges television och tillsam-mans med Carl Uno Sjöblom ledde de program som Sommar-leken, Vem vet var?, och Notknäckarna. Han medverkde också i några revyer och filmer, skrev själv en revy (Galningar 1959) och skrev flera böcker. Från 1948 gift med Bibi Langer och far till skivproducenten Johan Langer .

Litt: Natttuppen (Pekka Langer, Bonniers)
Skivinspelningar
Knäppupp
Mina händer fladdrar. Du lilla duva - du. Följetong (Syster Greta på kirurgen) medföljer / 
Nattuppen Pekka Langer / sjunger dikter till grammofon och Allan Johansson / 09.1955 / 17 / 
Forts. från föregående sida. Följetongens slut samt sången: "Var snäll mot din fyrfota vän" / 

Philips
Pekka Langer, handlande, säljer inte Philishave till Georg Adelly, kund / Talskiva / (Insp. 1954) /
Pekka Langer, handlande, säljer Philishave till Georg Adelly, kund / Talskiva / (Insp. 1954) /

Roulette
Pekka Langer spelar fel sida / Talskiva? (Insp. 28.04.1953) / 24 / 
Den överlägsne Överlekaren eller Narkosens lille Napoleon / Talskiva? (Insp. 28.04.1953) / 24 / 
 
Filmer
1956 Suss gott

- Till första sidan -
© Svänga-Benga