Ove Tjernberg (27.12.1928 - 07.03.2001)

Skådespelare och regissör. Född i Uppsala. Elev vid stadsteatern i Göteborg 1948 - 51 och sedan verksam där till 1957. Därefter verksam vid flera olika teatrar runt om i Sverige samt vid Dramaten. Medverkade i TV-serien "Någonstans i Sverige" (1972). Gift 1957 - 65 med Lena Söderblom.


Filmer
1952 Ubåt 39 A
1957 Synnöve Solbakken A
1958 Musik ombord A


- Till första sidan -
© Svänga-Benga