Olga Lindgren-Pettersson Olga Lindgren (1896 - 1986)

Svensk-Amerikansk vissångerska. I ungdomen emigrerade hon till USA. Började i tonåren uppträda som vissångerska och kom i kontakt med Hjalmar Peterson (Olle i Skratthult) och blev stjärna i hans turnerande teatersällskap och gifte sig med honom 1917. De separerade dock 1933.

Skivinspelningar
Columbia (USA)
Min sångröst den kan ej betalas med guld / Hjalmar Peterson / Ork. / E 3426 / *
Malmö valsen (På Baltiskan) / Hjalmar Peterson  / Ork. / E 3426 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga