Skivetikett Odeonet
OEDONETTE
Odeons skivmärke för barnskivor.

- Till första sidan -

D 20515 Gräshoppan / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20515 Hurra, nu kommer våren / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20516 Det var en gång / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20516 Precis som i sagan / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20517 Gåsörten / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / D 20517 Räven och steglisten / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / D 20518 De fyra musikanterna / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / D 20518 Åsnan i lejonhuden / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / D 20519 Ett skepp kommer lastat, del 1 / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20519 Ett skepp kommer lastat, del 2 / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / D 20520 Lilla fru bondböna / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 28.04.1930 / D 20520 Nyåret / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 28.04.1930 / O 20500 Litet bo jag sätta vill / Mary Hjelte / Flygel / 03.08.1925 / O 20500 Rida ranka / Mary Hjelte / Flygel / 03.08.1925 / O 20501 Lasse, Lasse liten / Mary Hjelte / Flygel / 03.08.1925 / O 20501 Videvisan / Mary Hjelte / Flygel / 03.08.1925 / O 20502 Sockerbagaren / Instrumental / Karl Karlsson Jularbo - Karl Gylling, dragspel / 08.1925 / O 20502 Videvisan / Instrumental / Karl Karlsson Jularbo - Karl Gylling, dragspel / 08.1925 / O 20503 Kissekatt / Instrumental / Karl Karlsson Jularbo - Karl Gylling, dragspel / 08.1925 / O 20503 Mors lilla Olle / Instrumental / Karl Karlsson Jularbo - Karl Gylling, dragspel / 08.1925 / O 20504 Flickan går i ringen / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / * O 20504 Nu är det jul igen - Anders Perssons stuga / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / * O 20505 Och viljen i veta och viljen i förstå / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / O 20505 Räven raskar över isen / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / O 20506a Klara solen på Himmelen lyser / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / 6" * O 20506b Skära, skära havre - Klang min vackra bjällra / Farbror Sven-Olof (Sandberg) / Piano / 17.10.1927 / 6" * O 20507a Årstiderna / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 09.1929 / 6" * O 20507b Majas visa / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 09.1929 / 6" * O 20508a Heja, hej / Elsa Ebbesen-Thornblad / Otto Nordlund, piano / 01.1929 / 6" * O 20508b Dockans man / Elsa Ebbesen-Thornblad / Otto Nordlund, piano / 01.1929 / 6" * O 20509a Vad gossarna vilja bli / Märta Ekström / Ortto Nordlund, piano / 01.1929 / 6" * O 20509b Vad flickorna vilja bli / Märta Ekström / Ortto Nordlund, piano / 01.1929 / 6" * O 20510a Putte i pussen / Elsa Ebbensen-Thornblad / Piano / 6" * O 20510b Ulla, Tulla och Rulterulla / Elsa Ebbensen-Thornblad / Piano / 6" * O 20511a Blomsterklockorna / Märta Ekström - Elsa Ebbesen-Thornblad / Piano / 6" * O 20511b Julens gåva / Märta Ekström - Elsa Ebbesen-Thornblad / Piano / 6" * O 20512 Musikanterna / Sven-Olof Sandberg / Martin Andréasson, piano / 16.02.1930 / 6" O 20512 Videvisan / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20513 Har du sett herr Kantarell / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20513 Uti vår hage / Sven-Olof Sandberg / Martin Andréasson, piano / 16.02.1930 / 6" O 20514 Gymnastikmarsch / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20514 Vi gå över daggstänkta berg / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20515a Gräshoppan / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20515b Hurra, nu kommer våren / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20516 Det var en gång / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20516 Precis som i sagan / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20517a Räven och steglisten / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / 6" * O 20517b Gåsörten / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / 6" * O 20518a Åsnan i lejonhuden / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / 6" * O 20518b De fyra musikanterna / Märta Lindlöf / Talskiva / 10.05.1930 / 6" * O 20519 Ett skepp kommer lastat, del 1 / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20519 Ett skepp kommer lastat, del 2 / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 16.12.1929 / 6" O 20520a Nyåret / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 28.04.1930 / 6" O 20520b Lilla fru bondböna / Märta Ekström / Otto Nordlund, piano / 28.04.1930 / 6" O 20521 Färdevisa / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20521 Lyckans land / Sven-Olof Sandberg / Jules Sylvain, piano / 14.02.1930 / 6" O 20522 Mors lille Olle / Sven-Olof Sandberg / Ork. / 04.03.1930 / 6" O 20522 Stork Långben / Sven-Olof Sandberg / Ork. / 04.03.1930 / 6"

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga