Nipper

Bolagnsmanet His Master's Voice syftar på Francis Barrauds målning av hunden Nipper som lyssnar på en trattgrammofon.
Nipper var en hund av rasen jack russell som var född i Bristol i Gloucester, England 1884 och som dog i september 1895. Detta var den hund som avbildades på etiketten för His Master's Voice, en etikett som kom att finnas under 92 år. Han kallades "Nipper" för att han brukade nafsa besökare i benen. Hans husse begravde Nipper under ett mullbärsträd i Kingston upon Thames sydväst om London. 1984 på hundraårsdagen av hans födelse satte His Master's Voice-affärerna upp en minnesskylt på Eden Street nära Nippers grav.


- Tillbaka till H.M.V. -
- Tillbaka till Gram. Company -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga