Nils Lindström
Skillingtrycksförläggare och visförfattare från Malmö.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga