Michelle Apfelbaum (19.05.1938 - )
Sångerska, revyaktris. Född i Paris av en fransk mor och med en österrikisk far. Kom till sverige som 10-åring. Dettog i vokalisttävlingar och medverkade bl.a i Frukostklubben.
Skivinspelningar
H.M.V.
Den vackra tvätterskan (Les lavandiéres du Portugal) / Walle Söderlunds ork. (Insp. 06.04.1956) / X 8587 / *
För ung för Paris (Paris canaille) / Åke Jelvings ork. (Insp. 25.10.1956) / X 8594 / *
Handklaver och kärlek (Le piano du pauvre) / Walle Söderlunds ork. (Insp. 06.04.1956) / X 8587 / *
Om du svarar ja (Have you seen my love, my love) / Åke Jelvings ork. (Insp. 25.10.1956) / X 8594 / *

Film
1958 Flottans överman

- Till första sidan -
© Svänga-Benga