Margit Lindgren
Sångerska.
 Skivinspelningar
 Toni
 Djungelnatt / Egerstams hawaiiork. / 637 / *
 Sympati / Gösta Kjellertz / Tonikaork. / 636 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga