Margit Lagerheim-Romare (1898 - 1962)
Textförfattarinna och journalist. Sjöng ofta själv sina visor till eget gitarrakompanjaemang.
Musikaliska alster
Anemona nemorosa (1949) ~ T&M
Annas snäckskrin (1940) ~ T&M
Flickan i Marseille (1944) ~ T&M
Möte i gränden (1946) ~ T&M

Vissamlingar
Från gränder och gläntor (1947)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga