Lydia Lithell (1909 - 57)

Kompositris och sångförfattarinna. Verksam som församlingsmusiker hos Baptisterna i Kumla där hon var född och kom att stanna hela livet. Hon avlade kantorsexamen 1954 och skrev c:a 300 andliga sånger och tonsatte själv ett flertal av dem.

Musikaliska alster
Det enda ~ T&M
Guds löfte ~ T&M
Jag har hört om en stad (1947) ~ M: Rysk folkmelodi
Mitt rätta hem ~ T&M
Ropet nu går genom tiden ~ T&M
Vad är döden? ~ T&M
Vi måste ha fler med till himlen ~ T&M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga