Lennart Hellsing (05.06.1919 - 25.11.2015)

Lennart HellsingBarnvisekompositör och författare. Samarbetade bl.a. med Lillebror Söderlundh om barnoperan "I annorlunda" (1953) där bl.a. Krakel Spektakel och Kusin Vitamin förekom och sångspelet "Den flygande trumman" (1953). Har sedan 1950-talet skrivit c:a 400 visor och ibland använt pseudonymen Welam Welamson. Från 1953 gift med Yvonne Lombard med vilken han hade fem barn.

Litt.: Artikel i Minnenas Journal 6/2012 *

 Musikaliska alster
 Den flygande trumman (1953)
 I annorlunda (1953)


Bockbensöverochundergeneralkrigskommendörsergeant
Hovkonditormästarmarmeladkokningskopparkastrull- Till första sidan -
© Svänga-Benga