Lars Zetterquist (25.03.1860 - 1946)

Musiker (violin). Född Larsson. Var 1867 - 75 [!?] militärmusiker vid Västgöta-Dals regemente och elev vid musikkonservatoriet i Stockholm 1875 - 78. Som Kung Oscar II:s personliga stipendiat studerade han i Paris och tjänstgjorde sedan som konservatorist i hovkapellet. Där blev han förste violinist 1882, andre konsertmästare 1885 och förste konsertmästare 1886 - 1915. Han var dessutom musikdirektör vid olika regemenmten 1888 - 1911. Under åren 1903 - 26 var han också violinlärare vid konservatoriet i Stockholm och utnämndes till professor 1914. Från 1926 var han lärare vid Folkliga musikskolan i Arvika.

Skivinspelningar
Gram. Company
Brudeföljet drager förbi / Instrumental / (Insp. 12.11.1915) / 2-287904 /
Djävulens polska / Instrumental / Josef Fischer (Insp. 23.08.1913) / 287970 /
Frykdalspolska / Instrumental / Josef Fischer (Insp. 23.08.1913) / 287974 / CRG *
Fästpigevalsen / Instrumental / Josef Fischer (Insp. 23.08.1913) / 287975 / CRG *
Veslem(ys sång / Instrumental / (Insp. 12.11.1915) / 2-287905 /
Värmlandsvalser 1-2 / Instrumental / Josef Fischer (Insp. 23.08.1913) / 287971 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga