Karl Ahlquist
Musiker (dragspel) från Karlshamn.
Skivinspelningar
Gram. Company
Alte kameraden  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 288008 / CRG *
Bondvals  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 2-289142 /
Enkla toner / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 289142 / CRG *
Frykdalsdans  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 3-289102, 239122 /
I sommarmnatt  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 3-289125 / CRG *
Kungl. Livregementets till fot paradmarsch  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 2-289143 /
Min tös  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 3-289124 / CRG *
Picknick-polka / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 289141 / CRG *
Sofia-polka / Karl Ahlquist, Sigfrid Johansson / Kph 08.1910 / 289112 / GCR *
Storstugans marsch / Karl Ahlquist, Sigfrid Johansson / Kph 08.1910 / 289111 / GCR *
Stunsiga kron  / Sigfrid Johanson (Insp. Kph 08.1910) / 288009 / CRG *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga