Kalle Löhr [Löör] (13.10.1917 - 18.10.1965)
Musiker (gitarr, klarinett) och orkesterledare.
Skivinspelningar 
H.M.V.
Deep night / Kalle Löhrs kvart. (Insp. 13.02.1950) / X 7586 / 
Hour of parting, The / Kalle Löhr's kvart. / X 7587 / *
I dream of Jeanie with the light brown hair / Kalle Löhrs kvart. (Insp. 13.02.1950) / X 7586 / 
World is waiting for sunrise, The / Kalle Löhr's kvart. / X 7587 / *- Till första sidan -
© Svänga-Benga