Hos STIM lär Stig Hansson / Jules Sylvain finnas registrad för 28 olika pseudonymer förutom då Jules Sylvain. Detta ledde till att STIM satte en gräns för hur många olika pseudonymer en kompositör fick använda sig av.

Einar Björke
Boucher
Willy Bramsen
W Bright
Broby-Pelle
Brown & Ehrlish
Bengt Carlberg
J Enrico
Frank Louis
Stig Hammar
Sigurd Hannel
Otto Herrman
Jack Jonsson
Sven Landahl
Juan Larento
Larsson i Hult
Nic Laytons
Peter Lebedjeff
Lee
Jim McCoy
Ted McLouis
David Palmér
Emil Rehman
Edward Reimer
Emil Segnitz
Stephan Sinclair
Jules Sylvain
Eugen Widman
Vaclav Zerol
-

- Tillbaka -