John Redland (1884 - 1958)

Kompositör. Var under flera år musikaliska medarbetare till Emil Norlander och kapellmästare på Södra teatern i Stockholm. Far till Charles Redland.

Musikaliska alster
Då ska morsan vara me'! (1922) ~ T: Emil Nordlander
Gula paviljongen ~ T: Emil Norlander
I den gamla gula paviljongen ~ T: Fritz-Gustaf
När det är slut så går jag ut (1927) ~ T&M 
Tre korta hårstrån (1927) ~ T&M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga