John Ahnberg (1866 - 1933)
Bondkomiker. Känd som Jödde i Leabu. Hans far var smed i Jönköping och tillverkade tändsticksmaskiner. Under en resa till tänsticksstaden Tidaholm blev så John född i byn Leabu mellan Sandhem och Tidaholm. Utbildade sig till mekaniker och kom som ung till Atlas Diesel i Stockholm. Genom bekantskap med en chef på Skansen fick han också möjlighet att uppträda på Skansen. År 1900 återvände han dock till Jönköping och arbetade där som maskinchef vid Smålands artilleriregemente (A6). Han hade bondkomiken som en ren hobby men åren 1911 - 14 uppträdde han dock på Skansen men drog sig sedan tillbaka och gjorde endast sporadiska framträdanden på skyttefester och liknande. Han framträdde en gång på Liseberg och gjorde aldrig några skvinspelningar.

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga