Ivar Rydén (16.02.1916 - ?)

Sångare (baryton). Född i Oskarshamn. Utbildades vid Uppsala Musikskola av Ragnar Hultén, Martin Öhman, m.fl. Sjöng i radio med Åke Jelvings och Nils Kyndels orkestrar och turnerade även i folkparkerna med en blandad reportoar. På 1930- och 1940-talet var han verksam vid Kungliga Teatern i Stockholm samt på Uppsala Stadsteater. Han arbetade sedermera som chef på Pressbyrån, bl.a., och blev kyrkosångare vid pensioneringen. Sjöng då på begravningar och kyrkonserter, främst i trakterna kring Jönköping. Gav även ut flera kasettband med religiös musik på 1980- 0ch 1990-talet. Släkt med Ullacarin Rydén?

Skivinspelningar
H.M.V.
Vi är alla vandringsmän / Dag Lamberth, piano (Insp. 20.10.1952) /  X 7847 /
Gudakärlek underbar /  Dag Lamberth, piano (Insp. 20.10.1952) /  X 7847 /

Sonora
Vilde Bill Long / Long John Ramblers (Insp. 02.02.1956) / 7905 / *
Sexton ton (Sixteen tons) / Long John Ramblers (Insp. 02.02.1956) / 7905 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga