Inga Raft
Sångerska, revyskådespelerska.
Skivinspelningar
Odeon
En dröm i rokoko / Oscar Rundqvist / Nils Kyndels ork. (Insp. 18.01.1938) / A 255 499, D 2904 / 
Jag frågar dig måne / Einar Groths ork. (Insp. 09.12.1939) / A 255 573, D 3018 / 
När vi skiljas / Nils Kyndels ork. (Insp. 18.01.1938) / A 255 499, D 2904 / 
Varje kvinna blir vacker av kärlek / Einar Groths ork. (Insp. 09.12.1939) / A 255 573, D 3018 / 

Resia
Se, nu dansar Veronica (Valzer della fisarmonica) / Vagabonds / Dansork. (Insp. 06.12.1937) / 4059 / 

Scala
Se nu dansar Veronica (Valzer della fisarmonica) / Vagabonds / Sten Axelsons ork. (Insp. 06.12.1937) / 120 / 

Silverton
Min lilla skällko / Dansork. (Insp. 05.12.1937) / 3174 / 
Om du mig älskar (Did I remember) / Dansork. (Insp. 05.03.1937) / 3105 / 
Se, nu dansar Veronica (Valzer della fisarmonica) / Vagabonds / Dansork. (Insp. 06.12.1937) / 3169 / *
Se, nu dansar Veronica (Valzer della fisarmonica) / Dansork. (Insp. 05.12.1937) / 3163 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga