Hugo Roth (1887 - 1940)
Cabaretsångare, bondkomiker. Känd som Lasse frau Höja. Han arbetade som jurist bl.a. vid kronofogdeämbetet och var även auktionsförrättare. Brukade uppträda klädd som skånsk bondpojke och sjöng skånska visor. Omkring 1910 träffade han dock Ernst Rolf och började i stället uppträda i frack och sjunga kupletter i stället. Detta gick dock inte så bra och han slutade som artist. Sjöng in några få grammofonskivor.
Skivinspelningar
Nordiska Polyphon
En kronans karl / Piano - violin / S 96509 / *
Beväringsvisa / Piano - violin / S 96509 / *

- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga