Helen Lindroth (03.12.1874 - 05.10.1956)
Svenskfödd amerikansk skådespelerska. Avled i Boston, Mass.

Filmer

- Till första sidan -
© Svänga-Benga