Hasse (Hans) Zetterström (23.05.1877 - 01.06.1946)

Hasse Zetterström 1927 Publisist. Skrev under pseudonymen Hasse Z. Redaktör för Söndags Nisse 1901 - 23, Söndags Nisse-Strix 1924 - 43. Han grundade Grönköpings Veckoblad 1902 (som en del av Söndags-Nisse) och när den blev en självständig tidning 1916 blev han dess redaktör och utgivare fram till 1943. Medverkade också Svenska Dagbladet. Far till Eric Zetterström (Kar de Mumma) och Sven Zetterström.

Skivinspelningar
Pathé
S 45806 Blåst / Talskiva: Svenska diktarröster (Insp. 05.1930) / S 45806 / ¤
S 45806 Prinsen / Talskiva: Svenska diktarröster (Insp. 05.1930) / S 45806 / ¤

- Till första sidan -
© Svänga-Benga