Harald Leipziger ( - 1917)
Revyman
Revyer
Romeo och Julia (1907)
Hoppman äfventyr (jubileumsrevy 1908)
Folkans dollarprinsessa (1909)
Lundgrehn från Trelleborg (sommarrevy 19??)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga