Hans Lundqvist
Sångare.
Skivinspelningar
Silverton
Lili Marleen / Ork. / 3348 / 
En sjöman bortom spärren / Ork. / 3348 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga