Gustaf Collijn (11.11.1880 - 1968)

Teaterledare, författare. Började som dramatiker 1904. En av grundarna till Nya intima teatern 1911 och var chef för densamma 1914 - 21 och var även ledare för Djurgårdsteatern 1916 - 29. Ansvarig utgivare för tidningen Tahlia (1910 - 13). Han skrev ett flertal pjäser men störst framgång hade han med pjäserna Tystnades torn och Ojämn strid (1904). Han gav dessutom ut berättelsesamlingen Hjältar och statister (1917) samt novellen Den blå timmen (1919). Tillsammans med sin hustru utgav han 1927 ut USA - liv och teater. Han var bror till Ludvig Collijn och kusin till riksbibliotekarien Isak Collijn. Från 1912 gift med författarinnan Anna Lenah Elgström.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga