Göte Andersson
Religiös sångare. Kapten i Frälsningsarmén. Hade även två sjungande bröder Helge och Åke.
Skivinspelningar
Sonata
Dagen / Göte, Helge och Åke / Br. Anderssons trio  (Insp. 15.03.1941) / 145 /
Din sökningstid / Göte, Helge och Åke / Br. Anderssons trio  (Insp. 15.03.1941) / 145 /
En morgon skall komma / (Insp. 19.12.1941) / 164 /
Fram till Fronten, Frälsningssoldat / Strängork. (Insp. 21.02.1940) / 130 / *
Fältpredikantens farväl / Strängorkestern (Insp. 11.09.1941) / 155 / *
Guds kämpe / Hammondorgel (Insp. 13.10.1944) / 185 / *
Hallelujakörer, potp. / Sång? / Göte Anderssons ork. (Insp. 06.07.1942) / 171 / *
Ifrån barnaårens tid / Strängorkestern (Insp. 1941) / 148 / 
Innanför eller utanför? / (Insp. 15.03.1941) / 152 / *
Jag framställer frågan / Strängorkestern (Insp. 1941) / 148 / 
Jag vill sjunga en sång / (Insp. 19.12.1941) / 164 /
Låt oss sjunga med varandra. Långt, långt bortom / Sång? / Göte Anderssons ork. (Insp. 06.07.1942) / 171 / *
Minnenas värld / Strängorkestern (Insp. 11.09.1941) / 155 / *
När den evigt klara morgon gryr / Hammondorgel (Insp. 13.10.1944) / 185 / *
När min resa är slut / Strängork. (Insp. 21.02.1940) / 130 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga