Gösta Alenius (06.08.1904 - 1972)

Musiker (piano). Ackompanjatör åt bl.a. Ernst Rolf till dennes död och sedan hos Karl Gerhard till slutet av 40-talet. Gift med Vera Lund.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga