Gertie Löweström (08.07.1898 - 21.11.1982)
Skådespelerska. Född i Alingsås. Från 1932 gift med Einar Fagstad. Släkt med Lilli Löweström?

Filmer
1917 Revelj
1922 Anderssonskans Kalle
1924 Löjen och tårar
1931 Under röda fanor
1934 Sången om den eldröda blomman
1935 Järnets män
1955 Kvinnodröm

- Till första sidan -
© Svänga-Benga