Gertrud Ahlin (08.05.1896 - 05.10.1984)

Skådespelerska. Född Palm i Stockholm. Gift 1923 med Harry Ahlin och senare med skådespelaren Edvard Danielsson.

Skivinspelningar
Columbia
I köttaffären / Artur Rolén - Sonja Rolén / Talskiva (Insp. 23.08.1928) / 8581 / 
I fiskaffären / Artur Rolén - Sonja Rolén / Talskiva (Insp. 23.08.1928) / 8581 / 

Filmer
1942 Rospiggar
1945 Skeppar Jansson
1956 Skorpan
1960 På en bänk i en park

- Till första sidan -
© Svänga-Benga