Fridolf Lundberg (1867 - 1924)
Kompositör.
Musikaliska alster
Flickorna i Småland ~ T: Karl Williams 
Fylle-Dille melodin ~ T: Axel Engdahl
Sommerkvetter ~ T: Axel Engdahl

- Till första sidan -
© Svänga-Benga