Fredrik Albanus Tankred (25.09.1898 - 24.12.1975)

Musiker (dragspel). Hette egentligen Tankred men på alla skivetiketter står det Tancred. Kom från Göteborg. Började spela dragspel som barn då han var sjuk och fick ett enradigt spel att sysselsätta sig med. Senare byttes det enradiga spelet ut mot ett vanligt dragspel och han började spelar på cafeer och deltog i dragspelstävlingar med bra placeringar. Blev sedan heltidsmusiker i 20-års åldern. Hade sedan flera engagemang, bl.a. i Danmark. Han debuterade i radio 1925 och gjorde samma år sina första skivinspelningar i London. Tillsammans med Birger Carlsson spelade han sedan in några skivsidor i Stockholm för HMV bl.a. valsen "Madeleine" där Birger Carlsson spelar såg. Året därpå spelade han in på Polyphon under namnet Dragspelstrion Fredrik Tancred i vilken ingick Birger Carlsson och Erik Erikson. År 1932 åker så Tankred till Italien och beställer där ett specialbyggt dragspel enligt hans anvisningar och på återvägen gör han några skivinspelningar i Berlin för märket TeCo under namnet Skärgårdskvartetten. Tankred var också vid flera tilfällen engagerad på Amerikabåtarna,arbetade som dragspelslärare vid ABF i Göteborg och hade egen musikaffär. Gav även privatlektioner i dragspel och bl.a. var en av hans elever Irené Söderblom.

Skivinspelningar
H.M.V.
Bidevind / Birger Carlsson, såg (Insp. 03.1930) / AL 1097 /
Carina-mazurka / Birger Carlsson, dragspel  (Insp. 03.1930) / AL 1096 / *
Kvick i vändningarna / Birger Carlsson, dragspel  (Insp. 03.1930) / AL 1096 / *
Madeleine / Birger Carlsson, såg (Insp. 03.1930) / AL 1097 /

Polyphon
Edelweiss / Dragspelstrion Fredrik Tancred (Insp. 04.1931) / NS 99152 / *
Julgranshambo / Dragspelstrion Fredrik Tancred (Insp. 04.1931) / NS 99152 / *
Lill- och ringfinger / Dragspelstrion Fredrik Tancred (Insp. 04.1931) /
Vimmerbypolska / Dragspelstrion Fredrik Tancred (Insp. 04.1931) /

Musikaliska alster
Carina ~ 
I Buenos Aires ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga