Frey Lindblad (09.03.1889 - 08.10.1966)

Sångare och pedagog. Utbildades i Stockholm för Gillis Bratt samt i Italien och i Frankrike. Verksam som pedagog från 1925 och hade som elever bl.a. Einar Ekberg och Göran Stenlund. Far till Jan Lindblad.

Skivinspelningar
- Till första sidan -
© Svänga-Benga