Florence Eklund Reims
Sångerska. Svensk-amerikanska. Syster till Grace Eklund Carlson?
Skivinspelningar
Victor
Ach ett land mera skönt än en dag / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 24.01.1918) / (Mx-B-21377) / 
Aftonstjernan / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 07.05.1918) / (Mx-B-21829) / 
Barndomshemmet / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 12.12.1921) / 73179 / *
En liten fågel / King's orch. (Insp. N.Y. 24.01.1918) / 72261 /
En Söndagsmorgon / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 09.11.1917) / 72558 / 
Farväl! - Aftonstämning / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 18.04.1917) / 69668 / 
Göken / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 09.11.1917) / 73069 / 
Hemlandet / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 15.02 .1917) / (Mx-B-19084) / 69323 /
Hvilken vän vi ha i Jesus / Grace Eklund Carlson / Organ (Insp. N.Y. 17.10.1917) / (Mx-B-20785) / 
Höstvisa / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 13.03.1917) / 69521 / 
I modersfamnen / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 07.05.1918) / (Mx-B-21828) / 
Klippa du sombrast förmig / Grace Eklund Carlson / Organ (Insp. N.Y. 17.10.1917) / (Mx-B-20786) / 
Led milda ljus / Grace Eklund Carlson / Organ (Insp. N.Y. 17.10.1917) / (Mx-B-20787) / 
Lugn hvilar sjön / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 13.03.1917) / 69521 / 
Längese'n / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 24.01.1918) / 72261 / 
Längtan / King's Orch. (Insp. N.Y. 18.04.1917) / 69668 /
Necken / King's Orch. (Insp. N.Y. 13.03.1917) / 69366 /
O hur underskön är ej varens tid / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 12.03.1918) / (Mx-B-21571) / 
Vid nattetid / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 09.11.1917) / (Mx-B-20960) / 
Våren / Grace Eklund Carlson / Orch. (Insp. N.Y. 07.05.1918) / 73069 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga