Felix Alvo (1918 - 74)

Showman. Svajmastartist och cirkusdirektör m.m. Hette egentligen Felix Alvar Johansson. Arbetade ursprungligen på ASEA och verkade som promotor på fritiden och arrangerade nyårs- och stjärngalor. Bildade 1952 tillsammans med Povel Ramel produktionsbolaget Knäppupp AB som producerade revyer, musikaler, talpjäser och filmer samt gav ut skivor med två framsidor! I detta bolag skötte Felix Alvo affärer och ekonomi, och Povel Ramel skötte det "roliga" (det som händer på scen). Efter att företaget Knäppupp AB ställts vilande 1968, arbetade Felix Alvo som mäklare på Kanarieöarna.
- Till första sidan -
© Svänga-Benga