Eva-Lisa Lennartsson (06.04.1910 - 23.01.1999)

Sångerska, recitatris. Född i Stockholm som dotter till sångarparet Eva och Torsten Lennartsson. Debuterade i radio i Barnens brevlåda på 1920-talet tillsammans med sina syskon. Utbildades bl.a. hos Maria Schildknecht. Sjöng i kören på Oscars och debuterade med en egen lyrikafton 1937. Ledde under 30 år kurser i lyrikläsning. Sjöng in fem skivsidor i slutet av 1930-talet. Syster till Lars och Birgit Lennarsson. Gift första gången med en arkitekt med vilken hon fick två söner, varav den ene är Per Myhrberg och därefter under några år gift med en dansk konstnär.

Skivinspelningar
Toni
Brevet från Lillan / Ackompanjemangsork. (Insp. 11.1937) / 619 /
Dock-Lisa / Ackompanjemangsork. (Insp. 11.1937) / 619 /
Jag har älskat dig så länge jag kan minnas (Ur filmen "Milly, Maria och jag") / Vagabondork. (Insp. 02.1938) / 640 / 
Spelmansbruden / Vagabondork. (Insp. 12.1937) / 626 / *
Tango i Nizza / Lars Lennartsson / Ackompanjemangsork. (Insp. 11.1937) / 621 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga