Eva Engdahl (1924 - )

Musiker, orkesterledarinna, kompositris, sångerska. Också känd som Mary Adams Född i Västerås. Började spela piano som 8-åring och utbildades inom den klassiska musiken. Bytte dock inriktning och gick på 1950-talet över till jazz och dansmusik. Spelade bl.a. på Casino revyerna. Har framträtt i radio, TV och i folkparkerna med egen orkester. Gift Tegstam. Mor till musikern Georg "Jojje" Wadenius (f. 1945).

Skivinspelningar
Da Capo
Adam meets Eve / Marie Adams trio (Insp. 19.11.1954) / IMP 56 /
Don't fall in love / Marie Adams trio (Insp. 19.11.1954) / IMP 56 / 
Our love was meant to be / G. Lundén-Weldens ork. m. Eva Engdahl (Insp. 19.11.1954) / IMP 55 /
Your song / G. Lundén-Weldens ork. m. Eva Engdahl (Insp. 19.11.1954) / IMP 55 /

Select
Adam meets Eve / Marie Adams trio (Insp 19.11.1954) / 814 /
Don't fall in love / Marie Adams trio (Insp. 19.11.1954) / 814 /
Our love was meant to be / G. Lundén-Weldens ork. m. Eva Engdahl (Insp. 19.11.1954) / 813 /
Your song / G. Lundén-Weldens ork. m. Eva Engdahl (Insp. 19.11.1954) / 813 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga