Ernst F. W. Alexandersson (25.01.1878 - 14.05.1975)
Han var ju ingen artist eller musiker men har haft stor betydelse för radio och TV.

Svensk-amerikansk ingenjör, Byggde bl.a. den första alternatorn som möjliggjorde världens första radiosändning med tal och musik julafton 1906.
Han kom första gången till USA i december 1901 och fick anställning vid General Electric i Schenectady den 23 februari 1902 . Under sin livstid fick han godkänt 344 patent på olika uppfinningar inom el och elektronik. Sista patentet fick han 1973 (då 95 år gammal!). G.E. skrev i en reklamannons "en uppfinning var 7:e vecka i 46 år" om Ernst Alexandersson.
I Sverige är han kanske mest känd för långvågssändaren i Grimeton som tog i bruk 1925 och lades ner 1960. En alternator (av ursprungliga två) finns dock kvar och körs på Alexandersondagen den 2 juli varje år.

Litt:
Ernst Fredrik Werner Alexandersson (Bengt V Nilsson, Telemuseun, 2002)


- Till första sidan -
© Svänga-Benga