Erik Ljungberger (17.09.1875 - 23.09.1965)
Journalist, kritiker och manusförfattare. Född i Uppsala. Redaktör för Svenska Dagbladet 1906 - 51, redaktör och ansvarig utgivare Svenska Scenen 1914 - 18, redaktör och ansvarig utgivare Scenen 1919 - 32 samt sekreterare i Svenska Sångarförbundet 1921 - 58. VD för AB Polyfoto 1933-1953. Använde pseudonymen Kaifas.
Filmer
1910 Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf M
1911 Järnbäraren M

- Till första sidan -
© Svänga-Benga