Eric Kirre Lindholm Eric "Kirre" Lindholm (11.03.1888 - 1929)

Skådespelare och revyartist. Född i Stockholm. Medverkade i revyer hos Emil Norlander och sedan hos Ernst Rolf. Verkade även som estrad-artist på olika scener och spelade in film. Far till Olle Lindholm.

 Skivinspelningar
 H.M.V.
 Hos landthandlare Petterson / Emil och Millan Fjällström / Talskiva (Insp. 1919) / AL 62 / *
 Husförhör i Källhult / Mona Geijer-Falkner, Emil och Millan Fjällström / Talskiva (Insp. 1919) / AL 62 / *
 På bakre plattformen / Sigurd Wallén / Talskiva / AL 862 / *

  Filmer
 1912 Dödsritten under cirkuskupolen 
 1912 Ett hemligt giftermål eller Bekännelsen på dödsbädden 
 1913 Den moderna suffragetten 
 1913 Ingeborg Holm 
 1913 Lady Marions sommarflirt 
 1913 Löjen och tårar 
 1914 Bra flicka reder sig själv 
 1914 Bröderna 
 1914 För sin kärleks skull 
 1914 Halvblod 
 1915 Det var i maj 
 1915 Hjälte mot sin vilja 
 1915 Hämnden är ljuv 
 1915 Högsta vinsten 
 1915 Patriks äventyr 
 1915 Strejken 
 1917 Alexander den store 
 1917 Thomas Graals bästa film 
 1917 Tösen från Stormyrtorpet 
 1919 Ingmarssönerna 
 1919 Åh, i morron kväll ... 
 1920 Robinson i skärgården 
 1923 Andersson, Pettersson och Lundström 
 1924 Den förgyllda lergöken 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga