Elsa Winge (23.07.1905 - 14.06.1989)

Skådespelerka. Född Blomquist i Helsingborg. Gift 1927 - 41 med Oscar Winge som 1944 överlät Hippodrom-teatern på henne.


 Filmer
 1953 Bror min och jag
 1953 Fartfeber
 1954 Taxi 13

- Till första sidan -
© Svänga-Benga