Elof Adolphsson (19.05.1887 - 27.11.1972)
Kompositör. Äldre bror till Edvin Adolphsson. Använde signaturen El Adolphe.
Musikaliska alster 
Allt vad du gav ~ T: Orvar

- Till första sidan -
© Svänga-Benga