Carl-Ivar Ytterman (30.10.1888 - 1947)

Skådespelare. Född i Stockholm. Började som skådespelare i Albert Ranfts landsortssällskap. Fram till 1926 gift med Elsa Textorius.


Filmer
1913 Lady Marions sommarflirt A
1916 I elfte timmen A
1925 Bröderna Östermans huskors A
1925 När Bengt och Anders bytte hustrur M A
1926 Ebberöds bank A
1930 Storm över skären A
1931 Markurells i Wadköping A
1933 Halta Lena och vindögde Per A

- Till första sidan -
© Svänga-Benga