Carl Tillius (18.12.1905 - 1997)

Musiker (piano), kritiker och pedagog. Utbildades vid Musikaliska akademin i Stockholm samt för Cortot i Paris och Barer i Stockholm. Var 1925 den förste pianist som spelade i radio. Har givit egna konserter och varit solist i orkestrar i de nordiska huvudstäderna samt i Berlin och London m.f.l ställen. Har också varit akompanjatör åt bl.a. Joseph Hislop. Startade tillsammans med Hilding Domellöf Göteborgs Musikinstitut, troligen 1934. Lärare vid Göteborgs Musikhögskola 1955 - 70. Den 24.02.1972 valdes han in som ledamot nr 772 av Kungliga Musikaliska Akademien och tilldelades professors namn 1973. Far till teaterledaren Sven-Gunnar Tillius (f. 1937).

Skivinspelningar
H.M.V.
Allegro energico / Carl Tillius, piano / HMV X 6122 / *
Alt Wien -  Humlans flykt / Carl Tillius, piano (Insp. 28.09.1946 kl. 10.00 - 12.00) / X 7326 /
Etude / Carl Tillius, piano (Insp. 28.09.1946 kl. 10.00 - 12.00) / X 7326 / 
Intåg i sommarhagen / Carl Tillius, piano / X 7849 /
När rönnen blommar / Carl Tillius, piano / X 7849 /
Serenad / Carl Tillius, piano (Insp. 12.10.1952) / X 7848 / *
Solöga / HMV X 6122 / (Debutskivan) *
Sommarsång / Carl Tillius, piano (Insp. 12.10.1952) / X 7848 / *

Telefunken
Var det en dröm? / Aulikki Rautavaara, sopran / Carl Tillius, flygel / A 5297 / *
Simma and från blåa fjärdar / Aulikki Rautavaara, sopran  / Carl Tillius, flygel / A 5297 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga