Carl Lindström (1867 - 1932)

Makaniker och uppfinnare. Kom från Södertälje. Bosatte sig i Berlin 1898 och bildade firma Carl Lindström AG för tillverkning och försäljning av tal- och musikmaskiner. På grund av ekonomiskt trassel såldes företaget 1904. Lindström blev dock kvar som verkmästare. Snart började företaget också att ge ut skivor. Företaget växte och 1929 hade man 3000 anställda enbart i Tyskland.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga