Britta Lindmark (1926 - )
Sångerska, skådespelerska.
Utgivna 78-varvare
Cupol
Juldansen går, del 1&2 / Yvonne Axö - Lars Lönndahl - Bert-Åke Varg / Jerry Högstedts med sina Rödluvor (Insp. 11.1954) / 4901 / *
Just de', (nu är det dags att tänka på refrängen) / Harry Björnberg / William Linds ork. (Insp. 11.02.1953) / 4718 / *
Kökspolka / Bert-Åke Varg / William Linds glada spelmän / 4779 / *
Lite' kärlek är allt jag begär (Till the end of the world) / Harry Björnberg / Erik Franks ork. (Insp. 11.02.1953) / 4718 / *
Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom, del 1&2 / Yvonne Axö - Lars Lönndahl - Bert-Åke Varg / Jerry Högstedts med sina rödluvor (Insp. 11.1954) / 4900 /

Sonora
Inte ett moln på himmelen / Stig Lundh - Trickduon / Gillis Mag-Sten Hagberg / 7844 / *
Julen den är här / Barnkör / Ork. / 7897 / *
Änglaklockor / Barnkör / Ork. / 7897 / *

Filmer
1951 Sköna Helena 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga