Bo Rosendahl (22.08.1915 - ?)

Orkesterledare. Född i Stockholm. Studerade musik vid konservatoriet i Dresden. Var engagerad vid Södra Teatern 1938 - 40 och 2:e kapellmästare på China-teatern i slutet av 1950-talet..

Skivinspelningar
H.M.V.
Dark clouds / Jack F. Geddes / Bosse Rosendahls ork / 30.08.1940 / X 6471 / 
720 in the book / Jack F. Geddes / Bosse Rosendahls ork / 30.08.1940 / X 6471 / 

Toni
Indiansk kärlekssång (Indian love call") / Bergis Europaorkester (Bosse Rosendahls orkester) (Insp. 01.1937 / 552 / 
Silvermånen (There's a silvermoon on the Golden gate) / Instrumental / Bosse Rosendahl och hans ork. / E 304 / *
Vill du? (Would you) / Bergis Europaorkester (Bosse Rosendahls orkester) / (Insp. 01.1937) / 552 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga