Arne Lindenbaum (27.09.1892 - 24.04.1964)

Skådespelare, bibliotekarie. Född i Växjö. Verkade vid Blanche och Folkteatrarna samt vid Hilda Borgströms, Ivan Hedqvists och Karl Gerhards turnéer 1914 - 24. Ägnade sig sedan åt teaterstudier i Danmark, Tyskland, Frankrike Storbritannien m.f. länder 1924 - 28. Var sedan biträdande tjänsteman vid Kungliga Biblioteket 1928, amanuens vid Drottningholms Teatermuseum från 1936 och bibliotekarie vid Kungliga Teatern från 1939. Bedrev även en ganska omfattande journalistisk verksamhet på det teaterhistoriska området, och redigerade teateravdelningen i Bonniers Biografiska Lexikon från 1940.
Han hade också en porträttsamling på c:a 180.000 nummer!

Filmer
Flickan i frack (1956)
Gårdarna runt sjön (1957)
Hans Majestät får vänta (1931)
Karl XII (1925) 
Livet på landet (1924) 
Sista ringen (1955)
Säg det i toner (1929)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga